Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

Jaargang BR

Volgnummer BR

Annotator BR

BR

12.662 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
12.662 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 28-8-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 21 juni 2017 heeft de raad van de gemeente Tiel het bestemmingsplan "Kanaalzone-Medel Afronding" en het bestemmingsplan "Parapluherziening zonering industrielawaai...
Datum uitspraak: 14-8-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 oktober 2016 heeft de raad van de gemeente Roermond het bestemmingsplan "Melickerveld" vastgesteld. Het plan voorziet door middel van de bestemmingen "Woongebied - 1",...
Datum uitspraak: 19-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onteigeningsrecht. Niet-ontvankelijkheid van cassatieberoep wegens overschrijding van termijn voor betekening van cassatiestukken (art. 52 lid 2 en 53 lid 1 Ow). Verduidelijking van de...
Datum uitspraak: 17-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 december 2016 heeft de minister het "Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht" vastgesteld (hierna: het tracébesluit).
Datum uitspraak: 10-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 januari 2018 heeft het college ten behoeve van het bestemmingsplan "Literatuurwijk" hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: de Wgh)...
Datum uitspraak: 10-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 oktober 2016 heeft het college een last onder bestuursdwang opgelegd. De last strekt ertoe om voor 1 mei 2017 de zonder omgevingsvergunning en in strijd met het...
Datum uitspraak: 10-7-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 oktober 2016 heeft het college aan [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] een last onder bestuursdwang opgelegd. De last strekt ertoe om uiterlijk op 1 mei 2017 de...
Datum uitspraak: 26-6-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij uitspraak van 27 juli 2018 heeft de rechtbank een door [wederpartij] tegen het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar ingesteld beroep gegrond verklaard, het met een besluit...
Datum uitspraak: 26-6-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 november 2017 heeft de minister, voor zover thans van belang, het verzoek om nadeelcompensatie van De Lucht afgewezen en een vergoeding van € 3.900,00 toegekend voor...
Datum uitspraak: 26-6-2019
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 februari 2018 heeft het college aan [vergunninghouder] (inmiddels opgevolgd door [bedrijf]) omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonneakker op het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature